Människor som pratar
Människor som pratar

Detta gör vi för våra medlemmar

Just nu har vi pausat alla våra aktiviteter på grund av spridningsrisken av Coronaviruset

Lång tradition

Föreningen har en lång tradition att skapa många aktiviteter som handlar om ditt boende. Bland annat trädklippningskurser, hur gör jag för att hyra ut min bostad, studiebesök på olika företag och kommunförvaltningar.

Medlemsnytta

Vi jobbar aktivt för att skapa medlemsnytta i alla våra kommuner i Kronobergs län.
Sophantering, byggande i kommunerna, vi ställer kommunpolitikerna mot väggen inför val.
Aktuella aktiviteter kan du hitta här

Samarbetspartners

Specialaktiviteter med våra lokala samarbetspartners görs flera gånger under ett år.
Vill du veta vilka samarbetspartners som finns i din närhet hittar du dem här ( Skriv in ort i sökfältet)

Vem sitter i styrelsen

Kontaktuppgifter till oss hittar du här