Villaägarna i Malmö

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Malmö kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt - Styrelsen

Vi vill gärna höra från våra medlemmar. Har du ett aktuellt ärende
eller en fråga till oss?

Vänligen maila oss på villaagarna.malmo@gmail.com

Ordförande
Chatarina Björdal

Sekreterare
Mikael Lideflo

Kassör
Viveca Lindahl

Övriga ledamöter:
Jörgen Frederiksen

Lefteris Halkidis

Vesna Weber

 

Valberedning
Ann Norrsell, kontakt: ann.norrsell@gmail.com

Jan Sjöholm

Revisorer
Niklas Eriksson
Anna Nikolajeva