Villaägarna i Malmö

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Malmö kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vi vill gärna höra från våra medlemmar. Har du ett aktuellt ärende eller en fråga till oss?

Vänligen maila oss på villaagarna.malmo@gmail.com

Ordförande
Chatarina Björdal

Sekreterare
Johan Magnusson

Valberedning
Ann Norrsell kontakt: ann.norrsell@gmail.com, Jan Sjöholm

Revisorer
Niklas Eriksson
Anna Nikollajeva