Villaägarna Norrköping

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Norrköping.

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vill du låna vår gallersläpvagn?

Boka gallersläpet hos Styrbjörn Dalin

Tfn 0705-361983

e-post: st.dalin@gmail.com

Måtten är: Längd 2,50m, Bredd 1,37m. Maxlast 490kg

Observera att det förekommer alternativa uppställningsplatser, det innebär att du kan få hämta och lämna vagnen på olika platser. För dig som behöver släpvagnen under veckoslut och helgdagar måste bokning ske minst två vardagar innan.

Att låna släpvagnen är gratis. Den lånas ut enl. överenskommelse. 

När du bokar din släpvagn ska ditt medlemsnummer lämnas till den som tar emot bokningen, i samband med bokningen.

Välkommen!

Ny medlemsförmån hyr flyttsläpkärra

Boka flyttsläpkärran hos Bo Lingestig.  Tfn 072-45 20 699

Observera att det förekommer alternativa uppställningsplatser, det innebär att du kan få hämta och lämna vagnen på olika platser. För dig som behöver flyttsläpvagnen under veckoslut och helgdagar måste bokning ske minst två vardagar innan.

Kostnad

Flyttsläpvagn 10-12 m3

0-3 timmar: 150 kr
6 timmar: 200 kr
1 dygn: 400 kr
1 vecka: 2 000 kr

När du bokar flyttsläpvagn ska ditt medlemsnummer lämnas till den som tar emot bokningen, i samband med bokningen.

Välkommen

flyttslapvagn.jpg