Villaägarna i Glasriket 

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Emmaboda och Nybro kommuner.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

jan-akeglasriket.jpg

Ordförande

Jan-Åke Karlsson
Göstorp 122
382 96 Nybro
Mobil: 070-592 99 11
villaagarnaglasriket@hotmail.com

Ledamöter

Mats Arnér
Symfonivägen 9
382 34 Nybro
Mobil: 070-719 48 52
Tel: 0481- 134 04
matsnybro@gmail.com

Björn Hovdegård
Laxvägen 13
382 38 Nybro
070-886 8607
b.hovdegard@telia.com

Stig Hellström
Ärngisslahyltan 134
382 94 Örsjö
070-661 96 38
stig.hellstrom@telia.com

Valberedning

Lars Carlsson (Sammankallande)
Kåsörens Väg 11
382 36 Nybro 
Mobil:070-6302488
6585karlsson@telia.com

Berth Sköld
Kristinavägen 11
38290 Örsjö
073-228 02 40
0481-201 70

Revisor

Johan Lindgren
Vasagatan 4
382 32 Nybro
Mobil: 070-814 99 80

 

 

Vår historik

Under våren 1999 utarbetade en arbetsgrupp underlag för att bilda en lokalförening av Villaägarnas Riksförbund i Nybro kommun. Arbetet leddes av Birger Jägtoft, ordförande i Villaägarna i Kalmarbygden och ledamot i regionstyrelsen Region Öst.

Detta ledde till ett informationsmöte där samtliga dåvarande 532 medlemmarna inbjöds till information och diskussion om nyttan med en lokalförening. Den 26 maj 1999 hölls sedan mötet där föreningen Villaägarna i Glasriket bildades.

Verksamhetsområdet fastställdes i huvudsak till Nybro kommun, men att även omfatta Emmaboda, om intresse förelåg därifrån.

Till föreningens förste ordförande utsågs Owe Johansson, Nybro. Han avgick på egen begäran år 2000 och efterträddes då av Sven-Olof Gardelach, Nybro, som tidigare varit vice ordförande. Under 2001 anslöts Riksförbundets medlemmar i Emmaboda efter ett beslut i regionstyrelsen för Region Öst. Valberedningen har sedan dess sökt kandidater till styrelse, valberedning och revisor från Emmaboda kommun, men hittills utan framgång. År 2002 var närmare 1400 villahushåll anslutna till Villaägarna i Glasriket.

De efterföljande åren hölls ett antal medlemsmöten och temadagar, som bland annat handlade om värme och energi, trafikmiljö, grannsamverkan, inbrottslarm, boendeekonomi, information från Vuxenskolan med mera. Uppskattade bussutflykter genomfördes också. Trots detta sjönk medlemsantalet och 2006 valdes Berth Lönn till ny ordförande.

Ett mycket aktivt informations- och värvningsarbete påbörjades vilket resulterade i att Villaägarna i Glasriket utnämndes till Årets förening 2007 i konkurrens med Sveriges samtliga lokalföreningar och dessutom vann Region Östs tävling "Utmaningen".

Vi jobbar för framtiden

Styrelsen har för avsikt att under kommande år fortsatt arbeta för att öka marknadsandelen genom att verka för ett billigare och tryggare boende för sina medlemmar. Föreningen kommer också att bevaka medlemmarnas intressen gentemot lokala beslutsfattare och ansöka om att bli remissinstans när det gäller kommunala beslut som berör villaägarnas situation.

Stadgar Villaägarna i Glasriket