Villaägarna Höglandet

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Nässjö, Aneby och Eksjö kommun.

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Pierre Israelsson
Bratteborg Eriksborg 2
567 92 Vaggeryd
0702-21 88 37
pierre__86@hotmail.com

Kassör

Anita Sjöberg
Snäckstigen 6
571 42 Nässjö
0380-739 68
0707-26 30 84
anitasjoberg01@gmail.com

Sekreterare

Helmut Zechel
Smålandsgatan 7
571 40 Nässjö
0768-79 90 67
helmut@zechel.se

Ledamot

Jens Östergaard
Solhöjdsvägen 5
570 34 Bruzaholm
0762-21 04 98
jeos3333@hotmail.com

Ledamot

Gerd Jakubek Jonsson
Södra Allén 57,
571 40 Nässjö
072-4541110 

Suppleant

Kjell-Sture Nilsson
Skogsstigen 14,
578 74 Frinnaryd
070-6927788, hem 0140-16969

Revisor

Håkan Björnholm
0730-91 27 26
hakan.bjornholm@anebybuss.se