Villaägarna Gotland

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar på Gotland.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Ulf Almlöf
Söderhagsvägen 16
621 50 Visby
070-7517133
u.almlof@gmail.com

Vice ordförande/Sekreterare

Ulf Jönsson
Havdervägen 7
621 43 Visby
070-829852
ul-jonsson@bredband.net

Kassör

Torsten Rundby
Avagatan 14
621 45 Visby
070-4836472
torsten.rundby@gmail.com

 

Ledamöter

Göran Claesson
Blomstervägen 12
621 50 Visby
0498-219279
070-6844071
goran0498@telia.com

Revisor

Thomas Isaksson
Skeppargatan 13
62157 Visby

Valberedning

Vakant