Villaägarna i Strängnäsbygden

För dig som bor, eller vill bo, i småhus i Strängnäs kommun

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Lennart Olsson
Flodins väg 18
645 50  Strängnäs
Telefon: 0152 - 181 50
E-post: ordforande@villastrangnas.se

Sekreterare

- vakant -

E-post: sekreterare@villastrangnas.se

Kassör

Bengt Gustafsson
E-post: kassor@villastrangnas.se

Ledamöter

Jan Mimer

Torgny Hofstedt
 
Stefan Ceder, adjungerad
 
Torsten Resar, adjungerad
 
Dan Selholt, adjungerad

Valberedning

Kenneth Ingemarsson
Tfn 0152 - 172 27
E-post valberedning@villastrangnas.se