Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna i Strängnäsbygden

För dig som bor, eller vill bo, i småhus i Strängnäs kommun

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Lennart Olsson
Flodins väg 18
645 50  Strängnäs
Telefon: 0152 - 181 50
E-post: ordforande@villastrangnas.se

Sekreterare

- vakant -

E-post: sekreterare@villastrangnas.se

Kassör

Bengt Gustafsson
E-post: kassor@villastrangnas.se

Ledamöter

Jan Mimer

Torgny Hofstedt
 
Stefan Ceder, adjungerad
 
Torsten Resar, adjungerad
 
Dan Selholt, adjungerad

Valberedning

Kenneth Ingemarsson
Tfn 0152 - 172 27
E-post valberedning@villastrangnas.se