Odlarens Egnahemsförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i kommundelarna Odlaren/Gredebylund i Eskilstuna

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Mattias Lodin
016-12 04 86
0766-36 17 97
mattias.lodin@telia.com

Kassör

Per-Ola Eriksson
016-13 76 37
0702-37 52 14
pelle656@gmail.com

Sekreterare

Birgitta Birkestam
016-51 21 11
0760-28 88 38
birgitta@birkestam.se

Ledamöter

Anton Bergström
0730-75 03 70
antonbergstrom@hotmail.com

Henrik Roos 
016-48 28 90
070-268 31 64
henrik.roos@telia.com

Ulf Rosenberg
016-51 42 13
070-779 52 65
ulf.rosenberg@telia.com

Revisor

Tore Oscarsson
016-51 66 16
070-693 22 40

Revisorsuppleant

Tommy Duhan
0733-84 02 40

Valberedning

Carina Ågren
016-12 16 25
0706-75 47 47
carina.agren@telia.com

Anette Anderstedt
016-13 59 12
073-097 07 96
anette.anderstedt@telia.com