Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Odlarens Egnahemsförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i kommundelarna Odlaren/Gredebylund i Eskilstuna

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Mattias Lodin 
Telefon: 016-12 04 86
Mobil: 0766-36 17 97
E-post: mattias.lodin@telia.com

Kassör

Per-Ola Eriksson 
Telefon: 016-13 76 37
Mobil: 0702-37 52 14
E-post: pelle656@gmail.com

Sekreterare

Birgitta Birkestam 
Telefon: 016-51 21 11
Mobil: 0760-28 88 38
E-post: birgitta@birkestam.se

Revisor

Tore Oscarsson 
Telefon: 016-51 66 16
Mobil: 070-693 22 40

Revisorsuppleant

Tommy Duhan 
Mobil: 0733-84 02 40

Ledamöter

Anton Bergström
Mobil: 0730-75 03 70
E-post: antonbergstrom@hotmail.com

Henrik Roos 
Telefon: 016-48 28 90
Mobil: 070-268 31 64
E-post: henrik.roos@telia.com

Ulf Rosenberg 
Telefon: 016-51 42 13
Mobil: 070-779 52 65
E-post: ulf.rosenberg@telia.com

Valberedning

Carina Ågren 
Telefon: 016-12 16 25
Mobil: 0706-75 47 47
E-post: carina.agren@telia.com

Anette Anderstedt 
Telefon: 016-13 59 12
Mobil: 073-097 07 96
E-post: anette.anderstedt@telia.com