Odlarens Egnahemsförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i kommundelarna Odlaren/Gredebylund i Eskilstuna

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Robert Arbestål
Mobil: 070-677 55 66
E-post: robert@arbestal.com

Kassör

Torsten Wengsevik
Mobil: 070-172 02 02
E-post: torsten.wengsevik@jordmarken.se

Sekreterare

Anders Nilsson
Mobil: 076-560 75 16
E-post: nilsson.anders@telia.com

 

Revisor

Tommy Duhan 
Mobil: 0733-84 02 40

Ledamöter

Henrik Roos 
Mobil: 070-268 31 64
E-post: henrik.roos@telia.com

Camilla Norenius
E-post: camillanorenius@yahoo.com

Eric Johansson
E-post: ericjohansson88@gmail.com

 

Valberedning

Carina Ågren 
Telefon: 016-12 16 25
Mobil: 0706-75 47 47
E-post: carina.agren@telia.com