Odlarens Egnahemsförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i kommundelarna Odlaren/Gredebylund i Eskilstuna

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Mattias Lodin 
Telefon: 016-12 04 86
Mobil: 0766-36 17 97
E-post: mattias.lodin@telia.com

Kassör

Per-Ola Eriksson 
Telefon: 016-13 76 37
Mobil: 0702-37 52 14
E-post: pelle656@gmail.com

Sekreterare

Anton Bergström
Mobil: 0730-75 03 70
E-post: antonbergstrom@hotmail.com

Revisor

Tore Oscarsson 
Telefon: 016-51 66 16
Mobil: 070-693 22 40

Revisorsuppleant

Tommy Duhan 
Mobil: 0733-84 02 40

Ledamöter

Henrik Roos 
Telefon: 016-48 28 90
Mobil: 070-268 31 64
E-post: henrik.roos@telia.com

Ulf Rosenberg 
Telefon: 016-51 42 13
Mobil: 070-779 52 65
E-post: ulf.rosenberg@telia.com

Robert Arbestål
Mobil: 070-677 55 66
E-post: robert.arbestal@gmail.com

 

Valberedning

Carina Ågren 
Telefon: 016-12 16 25
Mobil: 0706-75 47 47
E-post: carina.agren@telia.com

Anette Anderstedt 
Telefon: 016-13 59 12
Mobil: 073-097 07 96
E-post: anette.anderstedt@telia.com