Eskilstuna Norra VÄF

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Eskilstuna.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Mailadress till föreningen

villaeskil@telia.com

Ordförande

Stig Landstorp
Tfn 076-814 38 20
stig.landstorp@telia.com

Kassör

Marianne Lind
Tfn 070-511 04 68
marianne.lind@rocketmail.com

Vice kassör

Kent Lindblom
Tfn 076-797 33 78
molle_lindblom@hotmail.com

Sekreterare

Ankica Stih
Tfn 073 995 69 58
ankica.stih@gmail.com

Ledamöter

Maj-Britt Landstorp

Rolf Otterström

Rolf Lind