Villaägarna i Kiruna

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kiruna kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Ordförande

Lars Stålnacke
Mobil: 076-825 72 41
E-post: stalnacke.lars@hotmail.se

Sekreterare

Marin Paladoiu
Mobil: 0980-81765
E-post: bukarest@hotmail.com

Kassör

Mats Isaksson
Telefon: 0980-185 06
Mobil: 070-591 85 06
E-post: matisa01@gmail.com

Revisor

Roland Rova
Telefon: 0980-16893

Ledamöter

Tomas Forss
Mobil: 070- 568 20 36
E-post: trasan.f@telia.com

Ola Pounu
Mobil: 070-313 88 44
E-post: mr.op1962@gmail.com

 

Valberedning

Göran Stålnacke
Telefon: 070-292 90 99
E-post: stalnacke.goran@gmail.com

Ragnar Fängvall
Telefon: 0981-10850
Mobil: 070-6350706