Villaägarna i Kalix

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kalix kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Ordförande

Gustav Strömbäck
Mobil: 073-810 90 13
E-post: gurre_84@hotmail.com

Vice ordförande

Karl-Erik Stenberg
Mobil: 072-223 27 67
E-post: k_e.stenberg@outlook.com

Kassör

Knut Westman
Mobil: 070-530 33 43
E-post: Knut.westman@gmail.com

Sekreterare 

Kerstin Lindbäck
Mobil: 070-345 86 01
E-post: kerstin.lindback@kalix.se

Ledamot

Sally Moosberg
Mobil: 070-382 91 31
E-post: svmoosberg@gmail.com

Ann-Sofie Sköld
Mobil: 070-295 76 63
E-post: ann-sofie.skold@hotmail.se