Villaägarna Hertsön

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hertsön i Luleå kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande       
Anna-Greta Bäckström     
annagreta.backstrom@outlook.com
070-5197994                                                                           

Vice ordf.           
Ivar Sallkvist                          
ivar.sallkvist@live.se
070-3247567                                                                            

Kassör                 
Christer Silverplatz              
christer.silverplatz@bahnhof.se 
070-5756964                                                                              

Sekreterare     
Roland Larsson                     
birola@hotmail.se 
070-6834035

Ledamöter        
Robert Fältros                      
robert.faltros@gmail.com
070-6686665

                                 
Peter Rensfeldt                   
peter.rensfeldt@gmail.com
073-8068391

                                                                                                              
Evert Kastebo                      
evert.kastebo@gmail.com 
070-3413301