Villaägarna Hertsön

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hertsön i Luleå kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande       
Anna-Greta Bäckström     
annagreta.backstrom@outlook.com
070-519 79 94                                                                           

Vice ordförande         
Ivar Sallkvist                          
ivar.sallkvist@live.se
070-324 75 67                                                                            

Kassör                 
Christer Silverplatz              
christer.silverplatz@bahnhof.se 
070-575 69 64                                                                              

Sekreterare     
Roland Larsson                     
birola@hotmail.se 
070-683 40 35

Ledamöter

Robert Fältros
robert.faltros@gmail.com
070-668 66 65

Peter Rensfeldt
peter.rensfeldt@gmail.com
073-806 83 91

Per-Erik Fältros
fpelle8@hotmail.com
070-286 92 73