Region Norr

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Norr ingår Norrbotten och Västerbottens län.

Kontakt

Föreningskonsulent
Åsa Fredriksson
asa.fredriksson@villaagarna.se
010-750 02 41, 076-118 58 80

Växel: 010-750 01 00
e-post info@villaagarna.se