Region Norr

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Norr ingår Norrbotten och Västerbottens län.

Kontakt

Besök- och Postadress:
Varvsgatan 47
972 33 Luleå

Telefon: 010-750 01 00

E-post: region.norr@villaagarna.se
Internet: www.villaagarna.se/norr

Regionchef
Eva Olsson
eva.olsson@villaagarna.se
010-750 02 36, 070-824 45 90

Föreningskonsulent
Åsa Fredriksson
asa.fredriksson@villaagarna.se
010-750 02 41, 076-118 58 80

Föreningskonsulent
Ann-Catrin Olsson
ann-catrin.olsson@villaagarna.se
010-750 02 35, 072-222 56 31

Föreningsservice
foreningsservice@villaagarna.se
Tel 010- 750 02 20