Villaägarna i Hammarö

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hammarö kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande

Lars-Erik Gustavsson
070-336 06 78

Vice Ordförande

Thorkild Andersen
054-51 97 55

Sekreterare

Bo Lundberg
072-226 02 11

Kassör

Vakant

Ledamöter

Staffan Westin
 

 

Valberedning

Uppgiften ligger under styrelsen

Revisorer

Lennart Lundh