Villaägarna i Hammarö

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hammarö kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande

Lars-Erik Gustavsson
070-336 06 78

Vice Ordförande

Thorkild Andersen
054-51 97 55

Sekreterare

Gösta Larsson
054-51 90 37

Kassör

Lennart Lundh
054-51 97 49

Ledamöter

Staffan Westin
054-51 93 32

Vakant

 

Ersättare

Rita Hedenbrink-Johansson
054-52 49 04

Martin Niklasson
076-837 76 10

Bo Lundberg
072-226 02 11

Valberedning

Uppgiften ligger under styrelsen

Revisorer

Lars-Erik Boström
054-51 68 51

Tommy Boman
070-204 09 87