Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Förbundet bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.
Initiativtagare var jur.kand. Hampus Bodén, Saltsjö-Duvnäs. Idén att bilda en central villaägareorganisation föddes i början av 50-talet vid ett villaägarmöte i hans hem.

Det nybildade förbundet gavs namnet Sveriges Villaägareförbund och fick som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt att i samarbete med leverantörer erbjuda medlemmarna förmåner som förbättrar villaboendets villkor vilka är kärnområden för verksamheten även idag.

Namnet Villaägarnas Riksförbund fick organisationen 1991, då förbundet gick samman med två regionala villaägareorganisationer. Genom samgåendet förverkligades en viktig målsättning, nämligen att skapa en enad, rikstäckande intresseorganisation  för ägare av småhus.

Från en mycket blygsam start har Villaägarnas Riksförbund utvecklats till en organisation med över 300 000 medlemmar.