Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.


MC-kortegen som varje långfredag startar i Kristinehamn.

Föreningen är en egen juridisk enhet ansluten till Villaägarnas Riksförbund och ska verka i Kristinehamns kommun med omnejd samt vara politiskt oberoende. 

Vår främsta uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse på ett sätt där alla blir delaktiga. Vi ska även företräda medlemmarna vid regionmöten och kongress. Föreningen ska även verka för att försöka öka antalet medlemmar.

"Ju fler vi är desto starkare blir vi, så därför är just Ditt medlemsskap viktigt för fortsatt framgång".

Villaägarnas Riksförbund är uppdelat i sju regioner inom Sverige. Varje geografisk region har sitt eget kontor och egen personal. Allt för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. 

De lokala föreningarna samarbetar på regional nivå. Kristinehamns villaägareförening ingår i Region Mitt som omfattar föreningarna Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro län.