Hjärsta Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i västra Örebro. Vårt verksamhetsområde är Holmen, Gamla och Nya Hjärsta, Mellringe, Nyponlunden och Runnaby.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt - styrelse

Ordförande

Tomas Törnros
Färdemansgatan 44 B
703 60 Örebro
Mobil: 0707 585 444
E-post: tomas@qxc.se

Sekreterare

Sören Perder
Betesvägen 12 B
703 60 Örebro
Mobil: 073 181 87 12
E-post: soren.perder@gmail.com

Kassör

Gunnar Dahlström
Betesvägen 11 A
703 60 Örebro
Mobil: 0706 246 799
E-post: gunnardahlstrom@telia.com

Ledamöter

Lilian Kärling
Skiftesvägen 4
703 60 Örebro
Telefon: 019-25 31 65
E-post: kurt.krling@telia.com

Dany Daoud
Harriet Löwenhjelms väg 16 B
703 53 Örebro
Telefon: 019-25 21 90 a
Mobil: 0739-34 30 85 b
E-post: dany_d78@hotmail.com