Hallsbergs Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hallsberg.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Andreas Rodell
Telefon: 073-832 40 43
E-post: ordforande.villahallsberg@outlook.com

Kassör

Håkan Åberg
E-post: kassor.villahallsberg@outlook.com

Sekreterare

Lars Lindegren
Telefon: 070-580 66 77
E-post: lasse@allt1.se

Ledamöter

Åsa Rodell