Glanshammarbygdens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Glanshammar.

Landsbygd med röda hus i Leksand
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelsen

Sekreterare

Kenneth Emanuelsson
G:a Arbogavägen 22
703 85 Glanshammar
Telefon: 019-46 53 37
Mobil: 070-609 92 010
E-post: kenneth.rrr@telia.com  

Kassör

Lars Persson
Mobil: 070-590 83 04
E-post: ibplp@live.se

Revisor

Anders Tyresjö
Mobil: 070-937 05 25

Ledamöter

Thomas Lunnö
Mobil: 070-871 95 52
E-post: tomaslunno@yahoo.se

Anders Westergren
Mobil: 070-380 45 77
E-post: Anders.f.westergren@telia.com       

Michael Simonsson
Mobil: 070-343 25 41
E-post: simonsson.tasta@telia.com

Bo Söderlund
Telefon: 019-467163