Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Glanshammarbygdens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Glanshammar.

Landsbygd med röda hus i Leksand
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelsen

Sekreterare

Kenneth Emanuelsson
G:a Arbogavägen 22
703 85 Glanshammar
Telefon: 019-46 53 37
Mobil: 070-609 92 010
E-post: kenneth.rrr@telia.com  

Kassör

Lars Persson
Mobil: 070-590 83 04
E-post: ibplp@live.se

Revisor

Anders Tyresjö
Mobil: 070-937 05 25

Ledamöter

Thomas Lunnö
Mobil: 070-871 95 52
E-post: tomaslunno@yahoo.se

Anders Westergren
Mobil: 070-380 45 77
E-post: Anders.f.westergren@telia.com       

Michael Simonsson
Mobil: 070-343 25 41
E-post: simonsson.tasta@telia.com

Bo Söderlund
Telefon: 019-467163