Filipstad och Hällefors Villaägarförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Filipstad och Hällefors.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande/Kontaktperson

Leif Wermé
Telefon: 0590-60 71 35
Mobil: 070-621 71 35
E-post: leif.werme@telia.com

Sekreterare

Alfred Maultach
Mobil: 070 31 13 66

Kassör

Ulf Söhrman
Mobil: 070-371 42 64

Suppleanter

Johnny Svensson
Mobil: 070-339 71 99

Gun Wermé
Mobil: 070 209 38 90

Ledamöter

Anders Vennerström
Mobil: 0705351489

Kent Grängstedt
Mobil: 070333 28 96