Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Medlemmar i Kil

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kil kommun

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Släpvagn

Som medlem i Villaägarna kan du låna släpvagn 3 timmar Gratis. Vid lån längre än 3 timmar, 100kr /dygn
Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskort

För att låna släpvagn, kontakta Lennart Bjuremo 070 5886274

Kontakt

Villaägarnas Riksförbund
E-post: foreningsservice@villaagarna.se
Telefon:  010-750 02 20