Medlemmar i Kil

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kil kommun

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Släpvagn

Som medlem i Villaägarna kan du låna släpvagn 3 timmar Gratis. Vid lån längre än 3 timmar, 100kr /dygn
Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskort

För att låna släpvagn, kontakta Lennart Bjuremo 070 5886274

Kontakt

Villaägarnas Riksförbund
E-post: info@villaagarna.se
Telefon:  010-750 01 00