Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Vinsta Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Vinsta i Stockholm kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vårt upptagningsområde

Nedan visas vårt upptagningsområde för alla villaägare och radhusägare i Vinsta och Kälvesta, postnummer 162 44 och 162 45.

Historik

Föreningen bildades 1936 i samband med att Spånga inkorporerades med Stockholm.

Vinsta, en plats i solen...

"Så sent som på 1960-talet var Kälvesta och Vinsta till övervägande del jungfrulig mark. Gran- och lövträd fanns tillsammans med lingonris i backar och på bergknallar..."
Utdrag ur Mats Söderbergs historieberättelse
Läs hela Vinsta och Källvesta historik här

 

Mer Vinsta historia, läs utdrag medlemsblad från Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille, Spånga Bygden Nr 121 Maj 2012:
Vinstahistoria