Vinsta Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Vinsta i Stockholm kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vårt upptagningsområde

Nedan visas vårt upptagningsområde för alla villaägare och radhusägare i Vinsta och Kälvesta, postnummer 162 44 och 162 45.

Historik

Föreningen bildades 1936 i samband med att Spånga inkorporerades med Stockholm.

Vinsta, en plats i solen...

"Så sent som på 1960-talet var Kälvesta och Vinsta till övervägande del jungfrulig mark. Gran- och lövträd fanns tillsammans med lingonris i backar och på bergknallar..."
Utdrag ur Mats Söderbergs historieberättelse
Läs hela Vinsta och Källvesta historik här

 

Mer Vinsta historia, läs utdrag medlemsblad från Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille, Spånga Bygden Nr 121 Maj 2012:
Vinstahistoria