Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna i Nykvarn

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Nykvarns kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen och kontaktuppgifter

Kontaktperson Styrelsen

Per Molin
Adress: Salladsvägen 4
Postadress: 15530 Nykvarn
Telefon: 0709-580 440
Epost: permolin1954@yahoo.se

Bruno Svensson, sekreterare

Sven Berg, kassör

Per Molin ordf

Eva Andersson

Per Sahlberg

Cecilia Reuter

Valberedning:

Bengt Palmér
Lars Hagström, Suppleant