Villaägarna i Nykvarn

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Nykvarns kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen och kontaktuppgifter

Ordförande och kontaktperson Styrelsen

Per Molin
Telefon: 0709-580 440
Epost: permolin1954@yahoo.se

Anneli Tornesque, sekreterare

Eva Andersson, kassör

Cecilia Reuter

Per Salberg

Hilkka Oinas-Holkko

Valberedning:

Lars Hagström
Bengt Palmér, Suppleant