Viby-Ravalnshagens väf.

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt. Se mer under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Vi försöker även fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar som rör miljö, trafik, säkerhet m.m, logga in för fler flikar & mer info!

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Liten historik & styrelse

Föreningen bildades 1963, medlemmarna finns som namnet anger i Viby & Ravalnshagen. Geografiska begränsningslinjer är motorvägen i öster, järvafältet i väster, golfbanan i norr & Hemfridsvägen i söder. Föreningen har under sin verksamma tid bidragit till att vägavgifter för området ej infördes, Ravalnsbadet blev till mm. Antalet medlemmar i föreningen är ca 400 hushåll (2018).

Ordförande             Christer Jeleborg

Kassör                      Stefan Ripvall
                                  08-7545023

Sekreterare,            Göran Ahlberg
stf. materielansv.    08-7545036, S.Goran.Ahlberg(a)gmail.com
                                  Moränvägen 18
                                  19267 Sollentuna
 
Ledamot                  Bengt Olsson        

Ledamot,                 Bernt Jansson
materielansvarig

Ledamot                  Ulf Hansson

Suppleanter             Anders Nahlbom
                                  Lars Togård

Valberedning           Bengt Johansson
                                  Christina Johansson     

Revisorer                 Lennart Frisk
                                 Birgitta Goliath Erixon

Epost:                      vibyvilla@gmail.com      

Uppdaterad 2019-04-10