Viby-Ravalnshagens väf.

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt. Se mer under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Vi försöker även fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar som rör miljö, trafik, trafiksäkerhet, säkerhet m.m, logga in för mer info! Om du vill bli medlem i föreningen ange föreningskod 1180 i steg 2, i [Bli medlem]

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande             Christer Jeleborg

Kassör                      Stefan Ripvall
                                  08-7545023

Sekreterare,            Göran Ahlberg
stf. materielansv.    08-7545036, S.Goran.Ahlberg(a)gmail.com
 
Ledamot                  Bengt Olsson        

Ledamot,                 Bernt Jansson
materielansvarig

Suppleanter             Anders Nahlbom
                                  Lars Togård

Valberedning           Bengt Johansson
                                  Christina Johansson     

Revisorer                 Lennart Frisk
                                 Birgitta Goliath Erixon

Epost:                      vibyvilla@gmail.com      

Uppdaterad 2018-04-11