Viby-Ravalnshagens villaägareförening

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt intressanta för husägare. Se mer om detta under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Utöver utlåningsverksamheten försöker vi fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar, bl.a. frågor som rör vårt närområde, miljö, trafik och trafiksäkerhet, säkerhet m.m. Om du är medlem, logga in så får du tillgång till flera flikar! Om du vill bli medlem i lokalföreningen ange vår föreningskod 1180 i steg 2, i [Bli medlem]

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande Christer Jeleborg
Kassör Stefan Ripvall 08-7545023
Sekreterare,
hemsidesansvarig, 
stf. materielansvarig,
GDPR-ambassadör
Göran Ahlberg 08-7545036
s.goran.ahlberg(a)gmail.com
Ledamot Bengt Olsson
Ledamot/materielansvarig Bernt Jansson
Suppleanter Anders Nahlbom
  Lars Togård
Valberedning Bengt Johansson
  Christina Johansson
Revisorer Lennart Frisk
  Birgitta Goliath Erixon
Epost: vibyvilla@gmail.com


Uppdaterad 2018-04-11