Viby-Ravalnshagens väf.

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt. Se mer under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Vi försöker även fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar som rör miljö, trafik, säkerhet m.m, logga in för fler flikar & mer info!

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Liten historik & styrelse

Föreningen bildades 1963, medlemmarna finns som namnet anger i Viby & Ravalnshagen. Geografiska begränsningslinjer är motorvägen i öster, järvafältet i väster, golfbanan i norr & Hemfridsvägen i söder. Föreningen har under sin verksamma tid bland annat bidragit till att vägavgifter för området ej infördes, Ravalnsbadet blev till mm. Antalet medlemmar i föreningen är ca 400 hushåll (2018).

Ordförande             Christer Jeleborg (till årsmötet 2020)

Kassör                      Stefan Ripvall (till årsmötet 2021)
                                  08-7545023

Sekreterare,            Göran Ahlberg (till årsmötet 2020)
stf. materielansv.    08-7545036, S.Goran.Ahlberg(a)gmail.com
                                  Moränvägen 18
                                  19267 Sollentuna
 
Ledamot                  Bengt Olsson (till årsmötet 2021)

Ledamot,                 Bernt Jansson (till årsmötet 2020)
materielansvarig

Ledamot                  Ulf Hansson (till årsmötet 2021)

Suppleanter             Anders Nahlbom (till årsmötet 2020)
                                  Lars Togård (till årsmötet 2020)

Valberedning           Bengt Johansson (till årsmötet. 2020)
                                  Christina Johansson (till årsmötet 2020)

Revisorer                 Lennart Frisk (till årsm. 2020)
                                 Birgitta Goliath Erixon (till årsmötet 2020)

Epost:                      vibyvilla@gmail.com      

Uppdaterad 2019-04-10