Viby-Ravalnshagens väf.

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt. Se mer under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Vi försöker även fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar som rör miljö, trafik, säkerhet m.m, logga in för fler flikar & mer info!

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Liten historik & styrelse

Föreningen bildades 1945, medlemmarna finns som namnet anger i Viby & Ravalnshagen. Geografiska begränsningslinjer är motorvägen i öster, järvafältet i väster, golfbanan i norr & Hemfridsvägen i söder. Föreningen har under sin verksamma tid bland annat bidragit till att vägavgifterna som Sollentuna kommun tog ut i området blev nedförhandlade, Ravalnsbadet blev till mm. Antalet medlemmar i föreningen är ca 345 hushåll (2021).

Epost: vibyvilla@gmail.com
Hemsida: vibyvilla.se
Organisationsnummer: 814800-8389 
Plusgirokonto: 49 57 01-5
Föreningskod/Värvningskod: 1180 (anges vid medlemsansökan)
Lokalföreningsavgift: 70 kr
Faktureringsuppgifter:
Namn: Birgitta Goliath Erixon
Adress: Västerled 13, 192 73 Sollentuna
E-post: birgitta.goliath(a)telia.com

Ordförande            Stefan Ripvall
                                  08-7545023


Kassör                     Birgitta Goliath Erixon     


Sekreterare,            Göran Ahlberg
stf. materielansv.    08-7545036, S.Goran.Ahlberg(a)gmail.com
                                  Moränvägen 18
                                  19267 Sollentuna
 
Ledamot                  Bengt Olsson

Ledamot,                 Vakant
materielansvarig

Ledamot                  Ulf Hansson

Suppleanter             Lars Togård
                                  Vakant

Valberedning           Vakant
                                  Vakant

Revisorer                 Marta Ahlberg
                                 Anders Nahlbom
                                

Uppdaterad 2024-04-25