Viby-Ravalnshagens väf.

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt. Se mer under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Vi försöker även fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar som rör miljö, trafik, säkerhet m.m, logga in för fler flikar & mer info!

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Liten historik & styrelse

Föreningen bildades 1963, medlemmarna finns som namnet anger i Viby & Ravalnshagen. Geografiska begränsningslinjer är motorvägen i öster, järvafältet i väster, golfbanan i norr & Hemfridsvägen i söder. Föreningen har under sin verksamma tid bland annat bidragit till att vägavgifter för området ej infördes, Ravalnsbadet blev till mm. Antalet medlemmar i föreningen är ca 345 hushåll (2021).

Ordförande            Stefan Ripvall
                                  08-7545023


Kassör                     Birgitta Goliath Erixon     


Sekreterare,            Göran Ahlberg
stf. materielansv.    08-7545036, S.Goran.Ahlberg(a)gmail.com
                                  Moränvägen 18
                                  19267 Sollentuna
 
Ledamot                  Bengt Olsson

Ledamot,                 Bernt Jansson
materielansvarig

Ledamot                  Ulf Hansson

Suppleanter             Lars Togård
                                  Vakant

Valberedning           Vakant
                                  Vakant

Revisorer                 Lennart Frisk
                                 Anders Nahlbom
                                 

Epost:                      vibyvilla@gmail.com      

Uppdaterad 2021-04-20