Från anläggning av vägar, vatten- och avloppsledningar till IT och bredband!

Du som bor i Sollentuna, visste du att den första villabebyggelsen byggdes runt nuvarande Sollentuna centrum, Nytorp och Sollentuna sjukhus?

Ett bolag köpte mark från Edsberg (Nytorp och en del av Hersby) och började sedan anlägga vägar, vatten- och avloppsledningar.

Därefter började tomtförsäljningen 1910. Villaägarna slöt sig samman och bildade Turebergs Villaägareförening.

De som köpte tomter och byggde hus kom i de flesta fall från Stockholm. Framförallt ville de för barnens skull ha en tomt med ett eget hem ute på landet. Men även från andra delar av landet kom folk hit; från Dalarna, Skåne, Norrland och Västkusten.

När så mycket folk flyttade hit, blev det också tillfälle till nya arbeten i kommunen.

Sollentuna blev 1969 Sveriges största köping.

Våra dagars Sollentuna har blivit en del av Storstockholm, där de flesta invånarna har sitt arbete.

Även i vår egen kommun Sollentuna finns numera många arbetstillfällen, med närhet till Arlanda och Kista.

Idag är det inte bara vägar, vatten- och avloppsledningar som vi är intresserade av, nej det är nya tider med motorvägar runt kommunen, omoraliska fastighetsskatter, kommunens planeringar och mycket annat vi engagerar oss i.

Detta och mycket mer angår oss villaägare i Sollentuna. Vill du vara med i vår strävan att fortsätta arbetet med att göra Sollentuna till den idyll den bör vara så är du varmt välkommen till den lokala villaföreningen i Tureberg.