Storängstraktens Villaägarförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Storäng i Nacka kommun.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande

Marianne Rennerfelt Sjunnesson
08-716 05 09

Kassör

Linus Wretblad
linus@uppdragshuset.se

Ledamot

Marie Ahlgren

Felix Nolte

felix.nolte@gmail.com

Suppleanter

Louise Lilliebjelke