Solna Villaägareförening

Vi arbetar för att ge service till våra medlemmar i Solna stad

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Solna Villaägareförening

C/O: Lars Häggarth

Adress: Jaktstigen 4 B
Postadress: 169 33 Solna
Telefon: 070-4841259
E-post: lars.haeggarth@gmail.com

 

Kontaktperson:
Magnus Grape
Telefon: 070-572 78 23
E-post: magnusgrape69@gmail.com

Kontakt mail:
E-post: SolnaVilla@gmail.com

Styrelsen

Ordförande

Lars Häggarth
Jaktstigen 4B
169 33 Solna
Mobil: 070 484 12 59
lars.haeggarth@gmail.com

Vice Ordförande

Manizhe Afra
Uppfartsvägen 17
169 38 Solna
Tfn: 735 02 02
Mobil: 076-9463264
manizheafra@hotmail.com

Sekreterare

Ulf Wahlberg
Lövgatan 21
169 32 Solna
Mobil: 070 - 730 66 99
malinulf@gmail.com

Kassör

Jay Wang
Ljungstigen 6
171 73 Solna
Mobil: 070-532 81 19
jayster.ef@gmail.com

Informationsansvarig

Magnus Grape
Näckrosvägen 16
169 37 Solna
Mobil: 070-572 78 23
magnusgrape69@gmail.com

Ledamot

Andrew Sledd
Spireavägen 6
169 33 Solna
Mobil: 073-1501476

Ledamot

Helena Westman
Ekstigen 4
169 34 Solna
Mobil: 070-511 63 33
hwestman@hotmail.com