Segeltorps Villaägareförening

Vi arbetar för ett trivsamt och tryggt Segeltorp i Huddinge kommun; granne med Kungens kurva. Kännetecknas av ett uppvuxet villasamhälle vid Gömmarens naturreservat, Långsjön och välbesökta Zetas trädgård.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vi arbetar för ett trivsamt och tryggt Segeltorp

De frågor vi i styrelsen driver är följande:

  • Bostäder - fler och anpassade för både äldre och unga
  • Fungerande kommunal service - vi för ständig dialog med politikerna
  • Kommunal översiktsplan 2030 - viktig för samhällets uppbyggnad och måste anpassas till dagens läge
  • Förskolor och skolor - fler platser och synpunkter på utformningen
  • Spårväg syd - viktigt tillskott i vår kollektivtrafik
  • Levande Segeltorp centrum - nya bostäder och butiker, smartare lösningar för befintliga lokaler
  • Kollektivtrafik - måste fungera för enkla och kostnadseffektiva resor i regionen

Vi deltar i och arrangerar även en rad aktiviteter, såsom Segeltorpsdagen, Huddingedagen, Långsjörundan och Villaägarnas dag.

janetts bild långsjön.jpg