Segeltorps Villaägareförening

Vi arbetar för ett trivsamt och tryggt Segeltorp i Huddinge kommun; granne med Kungens kurva. Kännetecknas av ett uppvuxet villasamhälle vid Gömmarens naturreservat, Långsjön och välbesökta Zetas trädgård.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

En av Huddinges äldsta föreningar

Segeltorps Fastighetsägareförening bildades den 21 mars 1937 och är därmed en av kommundelens äldsta föreningar. Vid årsmötet 1955 ändrades namnet till Segeltorps Villaägareförening. Föreningen var aktiv till 1974 och somnade sedan in för att åter väckas till liv i april 1990. Alltsedan dess är det full aktivitet i föreningen. Idag är antalet medlemmar (hushåll) ca 700. Föreningen är representerad i Huddingekretsen av Villaägarnas Riksförbund.

Vill du vara med och bidra till ett tryggt och levande Segeltorp? Välkommen att kontakta styrelsen!

Från torp till samhälle

1751 är Segeltorp ett torp under säteriet Vårby gård och nämns första gången i husförhörslängderna.

1862 blir Segeltorp en självständig gård.

1900 börjar man avstycka tomter för villabebyggelse. 

1924 bildas Segeltorp municipalsamhälle

1928 antas en stadsplan för Segeltorps östra del.

1942 utvidgas Segeltorp västerut med tillskott från Juringe och Smista.

1964 rivs huvudbyggnaden för Segeltorps gård för att ge plats åt radhusbebyggelse, nuvarande Dalvägen 80-82.

Idag påminner en naturminnesmärkt ek om platsen. Eken hade år 2005 en stamomkrets på 464 centimeter.