Öppna förskolan i kyrkans lokaler

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Öppna förskolan i Segeltorp

Här prövar vi vår gemensamma skaparglädje då vi tillsammans leker, målar, pysslar och sjunger. Vid varje besök ges möjlighet att vara med på en sångstund. Aktiviteterna uppmuntrar barnets språk, kroppsuppfattning och motorik. Alla aktiviteter som erbjuds är till för att stimulera barns utveckling. Vi har också en stor fin park att leka i.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter. Du som förälder ansvarar själv för ditt barn och deltar också på olika sätt i de aktiviteter som erbjuds. Öppna förskolan har en pedagogiskt anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande frågor kring ditt barn och föräldraskap.

Mat och fika

Det finns möjligheter att värma mat i micro. Enklare fika finns till självkostnadspris.

ABC- Alla barn i centrum

För alla föräldrar som är intresserade av att utvecklas i rollen som förälder och som vill förebygga eventuella framtida problem erbjuder vi på öppna förskolan/familjecentraler i Huddinge ABC föräldraträffar. För mer information och anmälan, kontakta någon av våra öppna förskolor eller läs mer på www.allabarnicentrum.se.

Visa hänsyn

Visa varandra hänsyn; besök inte öppna förskolan när du eller ditt barn är förkylda. Om ni i familjen har haft maginfluensa är ni välkomna till oss efter två symptomfria dagar.

 

Plats: Kapellvägen 9, Segeltorp
Kontakt: 08-535 330 17 eller 0708-795 340
Arrangör: Huddinge kommun

Öppettider och schema

Hittar du på kommunens hemsida

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.