Nya bostäder

Längs Häradsvägen, i hörnet vid Rödhakevägen planeras nya bostäder.

Den 5 april 2023 tog kommunstyrelsen i Huddinge beslut om planuppdrag för fastigheten Odalmannen 1 och del av Jakobslund 2:19 i Segeltorp. Det innebär att de tar fram en ny detaljplan för nya bostäder, främst flerbostadshus. Området mellan den planerade bebyggelsen och Häradsvägen får en ny utformning.

Idag är det parkering, kontor och garage på platsen och planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde. 

Exploatörens föreslår olika boendeformer utifrån två byggnadsstrategier; en låg exploatering med lägre skala i form av radhus närmast villabebyggelsen längs Rödhakevägen och en högre exploatering i form av flerbostadshus längs Häradsvägen. Förslaget innehåller cirka 28 lägenheter mellan 4-5 våningar och 4 radhus mellan 2-3 våningar.

Alla detaljer på kommunens sida