Huddingeförslag

Hur vill du att ditt närområde ska se ut? Är det något du saknar? Eller kanske vill ha mer av? Som kommuninvånare kan du lämna förslag på förbättringar.

Huddingeförslag

Ett Huddingeförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i Huddinge. Det kan handla om hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras.

Alla som bor i Huddinge kommun kan lämna, stödja och kommentera förslag. Det finns ingen åldersbegränsning. Även barn och ungdomar kan engagera sig och lämna ett Huddingeförslag.

Så går det till

Om ditt Huddingeförslag får över 100 röster inom 90 dagar, överlämnas det till ansvarig nämnd eller förvaltning för beslut eller ställningstagande.

Läs mer om hur du skriver och sprider ditt förslag på kommunens hemsida.