Klipp häcken och skapa fri sikt.

Har du häckar eller andra växter som skymmer sikten för trafiken är det viktigt att du klipper dem till en säker höjd.

Skym inte sikten

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att sikten på gatan inte blir skymd av växter på din tomt. Om du har utfart mot gata bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter. Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Om du har en hörntomt vid en gata eller gång- och cykelväg ska dina växter vara högst 80 centimeter. Kontrollera att man ser minst 10 meter runt hörnet.

I kommunens tydliga och lättläsa folder kan du läsa om alla regler.

Gör en felanmälan 

Om du tycker det är skymd sikt någonstans är det enklast att prata med fastighetsägaren själv. Du kan även göra en felanmälan till kommunen. Om de tycker att platsen är farlig kontaktar de fastighetsägaren eller klipper ner växtligheten.

Felanmälan

Var rädda om varandra.