Eldningsvecka 14-22 oktober 2023

Om du inte stör dina grannar, får du elda i din trädgård två veckor om året. Nästa tillfälle är våren 2024.

Vad får du elda i din trädgård?

Du får elda grenar, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall. Du får däremot inte elda sådant som stör omgivningen såsom gräs, löv, hushållsavfall, plast, tryckimpregnerat virke. Du får bara elda om det kan ske utan att det är störande för omgivningen och du eldar alltid på egen risk. 

Elda säkert

Så här eldar du tryggt i din trädgård och minimerar riskerna för brand:

  • Kontrollera om det är tillåtet att elda och vilka regler som gäller för närvarande.
  • Kontrollera vindriktning och fuktförhållanden innan du börjar elda. 
  • Ta fram påkopplad trädgårdsslang, krattor, stora spadar, brandsläckare och några fuktiga mindre trasmattor innan du börjar.
  • Vattna marken ordentligt ett par meter runtom rishögen.
  • Elda aldrig ensam. Det är svårt att hålla uppsikt själv och händer något behövs fler som hjälper till.
  • Om det blåser mycket – vänta med att elda tills det mojnar.
  • Fuktiga trasmattor är utmärkta att släcka en gräsbrand med. Blöta ruskor av gran eller en kan också fungera att piska ner lågor med men se upp så att inte gnistor sprids.
  • Använd spaden till att skotta jord över glöd för att få bort syret.
  • Håll uppsikt över en slocknad brasa – under askan kan det glöda i många timmar.
  • Vattna ordentligt innan du lämnar och försäkra dig om att ingen glöd finns kvar.

Varför får man inte elda när man vill?

Eldningsveckor är till för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken. Dessutom minskar vi påverkan på miljö och hälsa genom att inte elda året runt. Brandrök är skadligt och särskilt jobbig för personer med astma eller luftrörsbesvär.

Den som inte kan elda

Om du inte kan elda under eldningsveckorna kan du istället kompostera avfallet på din tomt eller lämna det på återvinningscentralen.

Grannarna eldar när det inte är eldningsvecka!

Om du blir störd av grannar som eldar när det inte är eldningsvecka ska du först prata med den som eldar. Om det inte hjälper kan du ringa till kommunens miljötillsynsavdelning på telefon 08-535 300 00 (växel). 

Södertörns brandförsvar