Beredskapsvecka 2023

Den 25 september–1 oktober är det dags för den nationella Beredskapsveckan.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser. Årets tema för Beredskapsveckan är Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer kan bidra till det. 

Syftet med kampanjen är att få fler privatpersoner att gå från planerande till handling genom att öva. Det kommer att ske hundratals aktiviteter på torg, bibliotek, företag, i skolor och kommunhus. 

Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Foto: MSB