Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening!

Villaägarföreningen är en intresseorganisation för villaägare i hela Sverige. I Södertäljes bostadsområden Rosenlund, Hagaberg och Östertälje har vi en egen lokal villaägarförening som stöttar, informerar och lyfter frågor som berör dig med villa i dessa områden. Som medlem är du välkommen att kontakta oss eller om du är intresserad av att engagera dig i gemensamma frågor. Vi träffar Södertälje kommun löpande och diskuterar ärenden om vägarbeten, byggprojekt, belysning, sophantering, felanmälningar och dylikt.

Föreningens styrelse består idag av 6 medlemmar - Christel Schulte, Marcus Garheden, Lars Mårsell, Lars Tjusberg, Anders Blixt och Seppo Peltonen. Vi är alla Södertäljebor som brinner för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem och bostadsområde.

Vi söker i dagsläget efter fler styrelseledamöter till föreningen. Vill du vara med och engagera dig? Eller har du frågor som rör ditt boende? Välkommen att kontakta oss på rosenlund.ostertalje@gmail.com.

Föreningen

Föreningens upptagningsområde är samtliga egnahem söder om gamla Stockholmsvägen dvs. Rosenlund/Hagaberg och gamla Östertälje.

Under de senaste åren har medlemsantalet legat kring 340 medlemmar vilket är ungefär 1/3 av antalet möjliga medlemmar.