Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

fb_icon_50x50.png Gilla vår Facebook sida så missar du ingen information

Välkommen till Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening!

Villaägarföreningen är en intresseorganisation för villaägare i hela Sverige. I Södertäljes bostadsområden Rosenlund, Hagaberg och Östertälje har vi en egen lokal villaägarförening som stöttar, informerar och lyfter frågor som berör dig med villa i dessa områden. Som medlem är du välkommen att kontakta oss eller om du är intresserad av att engagera dig i gemensamma frågor. Vi träffar Södertälje kommun löpande och diskuterar ärenden om vägarbeten, byggprojekt, belysning, sophantering, felanmälningar och dylikt.

Föreningens styrelse för 2023 består av 5 ordinare ledamöter. Lars Tjusberg är ordförande, Peter Zetterman är sekreterare, Rune Walter är kassör, Magnus Staaf och Klaus Schilbach är ledamöter. Vi är alla Södertäljebor bosatta i den östra delen som brinner för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem och bostadsområde.

Vill du vara med och engagera dig för att ha en bra boendemiljö? Eller vill du bara veta vad som pågår i ditt bostadsområde. Eller har du frågor som rör ditt boende? Välkommen att kontakta oss på rosenlund.ostertalje@gmail.com

Du kan naturligtvis också kontakta någon i direkt i styrelsen på telefon eller via e-post.

PS. Du vet väl att det händer mycket i Östertälje området just nu och framledes. Du har väl kollat in på Östertälje programmet som finns på Södertälje Kommuns hemsida.

Programmet finner du här: Södertälje växer

Föreningen

Föreningens upptagningsområde är samtliga egnahem söder om gamla Stockholmsvägen dvs. Rosenlund/Hagaberg och gamla Östertälje.

Under de senaste åren har medlemsantalet legat kring 300 medlemmar vilket är ungefär 1/3 av antalet möjliga medlemmar.