Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

fb_icon_50x50.png Gilla vår Facebook sida så missar du ingen information

Välkommen till Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening!

Villaägarföreningen är en intresseorganisation för villaägare i hela Sverige. I Södertäljes bostadsområden Rosenlund, Hagaberg och Östertälje har vi en egen lokal villaägarförening som stöttar, informerar och lyfter frågor som berör dig med villa i dessa områden. Som medlem är du välkommen att kontakta oss eller om du är intresserad av att engagera dig i gemensamma frågor. Vi träffar Södertälje kommun löpande och diskuterar ärenden om vägarbeten, byggprojekt, belysning, sophantering, felanmälningar och dylikt.

Föreningens styrelse för 2024 består av 5 ordinare ledamöter. Lars Tjusberg är ordförande, Peter Zetterman är sekreterare, Rune Walter är kassör, Magnus Staaf och Klaus Schilbach är ledamöter. Vi är alla Södertäljebor bosatta i den östra delen som brinner för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem och bostadsområde.

Vill du vara med och engagera dig för att ha en bra boendemiljö? Vi söker fler kreativa människor till vår styrelse. Eller vill du bara veta vad som pågår i ditt bostadsområde. Eller har du frågor som rör ditt boende? Välkommen att kontakta oss på rosenlund.ostertalje@gmail.com

Du kan naturligtvis också kontakta någon i direkt i styrelsen på telefon eller via e-post.

PS. Du vet väl att det händer mycket i Östertälje området just nu och framledes. Bland annat vill kommunen föreslå höghusbyggnation längs Fornhöjdsvägens östra sida från Glasbergavägen. Det kommer under innevarande år att presenteras mer exakt vad och när det skall byggas vid Jägmästaren (gamla ICA Linboms livs). Du har väl kollat in på Östertälje programmet som finns på Södertälje Kommuns hemsida.

Programmet finner du här: Södertälje växer

Föreningen

Föreningens upptagningsområde är samtliga egnahem söder om gamla Stockholmsvägen dvs. Rosenlund/Hagaberg och gamla Östertälje.

Under de senaste åren har medlemsantalet legat kring 300 medlemmar vilket är ungefär 1/3 av antalet möjliga medlemmar.