Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

fb_icon_50x50.png Gilla vår Facebook sida så missar du ingen information

Välkommen till Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening!

Villaägarföreningen är en intresseorganisation för villaägare i hela Sverige. I Södertäljes bostadsområden Rosenlund, Hagaberg och Östertälje har vi en egen lokal villaägarförening som stöttar, informerar och lyfter frågor som berör dig med villa i dessa områden. Som medlem är du välkommen att kontakta oss eller om du är intresserad av att engagera dig i gemensamma frågor. Vi träffar Södertälje kommun löpande och diskuterar ärenden om vägarbeten, byggprojekt, belysning, sophantering, felanmälningar och dylikt.

Föreningens styrelse består idag av 4 medlemmar - Christel Schulte, Lars Mårsell, Lars Tjusberg och Seppo Peltonen. Vi är alla Södertäljebor som brinner för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem och bostadsområde.

Vi söker i dagsläget efter fler styrelseledamöter till föreningen. Vill du vara med och engagera dig? Vilket vi hoppas på, det händer mycket i vårt område nu och framledes. . Du har väl kollat in på Östertälje programmet som finns på Södertälje Kommuns hemsida. Eller har du frågor som rör ditt boende? Välkommen att kontakta oss på rosenlund.ostertalje@gmail.com

Föreningen

Föreningens upptagningsområde är samtliga egnahem söder om gamla Stockholmsvägen dvs. Rosenlund/Hagaberg och gamla Östertälje.

Under de senaste åren har medlemsantalet legat kring 340 medlemmar vilket är ungefär 1/3 av antalet möjliga medlemmar.