Takåsar över villaområde
Takåsar över villaområde

Lokalföreningen driver ett ett antal frågor gent Södertälje kommun som avser utbyggnadsplaner och miljö i vårt närområde Östertälje-Rosenlund. Både på detalj och övergripande nivå.

Byggnationen på parkeringen vid Östertälje station har under början av 2021 varit föremål för mycket tyckande och skrivande i Länstidningen. Föreningen har haft en dialog med kommunen kring en del av frågeställningarna.

Frågor och svar finner du här intill i dokumentet: "Dialog med kommunen mars 2021". Bilagt finns också föreningens remissvar till kommunen på Östertälje programmet: "Svar och kommentarer på Östertälje programmet".

Vi har inte glömt bort områdena Rosenlund och Hagaberg. Inga byggprojekt pågår där just nu. Det som påverkar dessa områden är Trafikverkets planer på att bredda motorvägen från Moraberg fram till motorvägsbron. Vi har en dialog med Trafikverket och kommer att så småningom publicera denna dialog. I Viksängen pågår det ett planarbete med kvarteret Sporren, se länken här intill.

Under rådande Coronavirus situation så hålls inga fysiska möten utan all dialog sker via e-post. Nedan har vi samlat aktuella dokument för din information. Sidan uppdateras fortlöpande så snart ny information finns tillgänglig.