Järna-Mölnbo Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Järna-Mölnbo i Södertälje kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Efter årsmötet i maj 2018 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Torbjörn Pettersson
Sekreterare Anders Olsson
Kassör Anna Pettersson
Ledamot Anders Engbom
Ledamot Peter Öström
Ledamot Vakant
   
Suppleant Marion Kässi
Suppleant Vakant
   
Revisor Andreas Schlumpf
Revisor vakant
   
Valberedning Vakant
Valberedning   Vakant

Kontakt till styrelsen görs via: jarna.molnbo.vaf@gmail.com