Järna-Mölnbo Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Järna-Mölnbo i Södertälje kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Efter årsmötet i mars 2020 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Torbjörn Pettersson
Sekreterare Ilona Toth
Kassör Anna Pettersson
Ledamot Anders Engbom
Ledamot Marion Kässi
Ledamot Charlott Frisk Larsson
   
Suppleant Anders Olsson
Suppleant vakant
   
Revisor Andreas Schlumpf
Revisor vakant
   
Valberedning Bo Folcker
Valberedning   Vakant

Kontakt till styrelsen görs via: jarna.molnbo.vaf@gmail.com