Järna-Mölnbo Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Järna-Mölnbo i Södertälje kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Efter årsmötet 2022 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Torbjörn Pettersson
Sekreterare Ilona Toth
Kassör Anna Pettersson
Ledamot Anders Engbom
Ledamot Marion Kässi
Ledamot Anders Olsson
   
Suppleant Charlott Frisk Larsson
Suppleant Elisabeth Sundvall
   
Revisor Peter Boström
Revisor supleant Andreas Schlumpf
   
Valberedning Vakant
Valberedning   Vakant

Kontakt till styrelsen görs via: jarna.molnbo.vaf@gmail.com