Jägartorps Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Jägartorp.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Jägartorp!

Vad gör föreningen?
Vi bevakar områdets intressen när det gäller till exempel trafikfrågor och förbättringar i området. 
Vi anordnar även studiebesök till intressanta platser i närområdet. Vi har bland annat besökt Musköbasen, fått en visning av den unika berganläggningen och även besökt Berga Amf 1.

Historik
Jägartorps villaägarförening har funnits sedan 1969. Den har varit vilande under en period för att 2000 vara aktiv igen.

Styrelsen fortsätter arbetet med frågor som berör Jägartorpsområdet.

Protokoll ska finnas här på hemsidan under Protokoll och på vår anslagstavla vid fotbollsplanen på Jägartorpsvägen.

Det finns också olika skrivelser och rapporter under Information på denna sida.