Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Hökmossens Trädgårdsstadsförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Hökmossen i Stockholms kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande: Ingemar Lindblad 

Sekreterare Eva karin Häggblom 

Kassör Pia Hofmeijer          hofmeijer@chello.se