Herrängens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Herrängen i Stockholms kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Herrängens Villaägareförening!

Kort om oss

Herrängens Villaägareförening bildades redan 1921 och är en lokalförening under Villaägarnas Riksförbund.

Den lokala verksamheten inom Herrängens Villaägarförening är traditionsrik. Under 30- och 40-talet arbetade Herrängens Villaägareförening med att få el-, tele- och postförbindelse till området. Några av våra viktigaste frågor idag är de som rör oss lokalt, vår trivsel och gemenskap som goda grannar i området.

Ungefär 500 av Herrängens c:a 1200 hushåll är anslutna till vår förening!

Historik

1921
Herrängens Villaägareförening bildas

1930- och 40-talet
Arbetade Herrängens Villaägareförening med att få el-, tele- och postförbindelse till området. Några av våra viktigaste frågor idag är de som rör oss lokalt, vår trivsel och gemenskap som goda grannar i området.

2024
Föreningen har cirka 400 medlemmar.

 

Herrängens Villaägareförening arbetar på det lokala planet med att:

  • Bevaka unika intressen inom Älvsjö stadsdel
  • Bevaka vad som händer med Långsjön
  • Bevaka vad som händer med Älvsjöskogen
  • Gatu- och miljöfrågor
  • Grannsamverkan
  • Genomföra den årliga midsommarfesten på midsommarafton vid Herrängens Gård
  • Vara medarrangör i Långsjörundan, som går av stapeln i september varje år
  • Hålla dig som medlem informerad om vad som händer i vårat närområde.