Föreningen Villaägare i Järfälla

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Järfälla kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

E-post: fvaj@telia.com

Styrelsen 2017

Styrelsen når du på e-post: styrelsen@fvaj.se

Styrelsen välkomnar intresserade av styrelsearbete till de vakanta platserna i styrelsen.

Kontakta någon av oss på nedan nämnda mailadresser för mer information.

Ordförande       

Jonas Åskag             
ordf@fvaj.se

Vice ordförande

Mattias Johansson 
viceordf@fvaj.se

Sekreterare

Sandra Bergstrand   
sekr@fvaj.se

Kassör

Lars B Lundqvist       
kassor@fvaj.se

2:e kassör            

Fadia Alkass             
fadia.alkass@fvaj.se

Övriga ledamöter 

Stig Faronius           
stig@fvaj.se

Suppleanter         

Vakant