Enskede Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Enskede i Stockholms kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

En av landets äldsta föreningar

Enskede Villaägareförening är en livskraftig förening som samlar ca 1.240 småhus i trädgårdsstäderna i Gamla Enskede och Enskededalen. Föreningen grundades i början av 1920-talet, då också de flesta av våra hus byggdes. Därmed är vår förening en av landets äldsta villaägareföreningar. Enskede Villaägareförening ingår i Villaägarnas Riksförbund som har ca 300 000 medlemmar.

Föreingens arbete är opolitisk och sker ideellt. Vi som jobbar i föreningen är styrelse, arbetsgrupper, kvartersombud och de som har övriga förtroendeuppdrag. 

Medlemsområdet
Enskede Villaägareförenings medlemsområde omfattar delar av Gamla Enskede och delar av Enskededalen, och tillhör två olika stadsdelsområden (kommundelspolitiska områden), nämligen Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.

Stadsdelen Gamla Enskede består av: 

Enskede Kyrka (väster om Nynäsvägen och söder om Enskedevägen men norr om Sockenvägen).

Svampvägen (öster om Enskedevägen, väster om Nynäsvägen, söder om Sockenvägen och norr om Svedmyraskogen).

Dalen (söder om Sofielundsvägen, öster om Tunnelbanan, väster och norr om Åstorpsringen)

Sandsborg (bostadsbebyggelsen söder om Sofielundsvägen, öster om Nynäsvägen men väster om tunnelbanespåret, samt kyrkogårdarna (Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården).

Stadsdelen Enskededalen består av området söder om Åstorpsringen och Dalgårdsvägen, sydväst om Gränsberget, nordväst om Skattmästarvägen, nord och öster om Kyrkogårdsvägen..

Stadsdelar som gränsar till Gamla Enskede och Enskededalen är Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Skarpnäcks Gård, Gubbängen, Tallkrogen, Svedmyra, Stureby, Enskedefältet, Enskede Gård och Johanneshov.

Historia

Fram till slutet av 1800-talet var området en del av Brännkyrka socken. Området låg inom Enskede gårds ägor och användes främst som åkermark. 1890 köpte Stockholms stad 14,8 hektar mark i området för en kyrkogård, som 1895 invigdes under namnet Södra begravningsplatsen, numera Sandsborgskyrkogården. Enskede gårds kvarvarande 606 hektar mark köptes av kommunen 1904 och planerades för egna hem.

1907 antogs stadsplanen med plats för kyrka och offentliga byggnader och 1908 togs det första spadtaget. Därmed var Stockholms och landets första kommunala trädgårdsstad ett faktum.