Enskede Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Enskede i Stockholms kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kort om oss

Enskede Villaägareförening är en livskraftig förening som samlar ca 1.240 småhus i trädgårdsstäderna i Gamla Enskede och Enskededalen. Föreningen grundades i början av 1920-talet då också de flesta av våra hus byggdes. Därmed är vår förening en av landets äldsta villaägareföreningar. Enskede Villaägareförening ingår i Villaägarnas Riksförbund som har ca 300 000 medlemmar.

Enskede Villaägareförening är opolitisk och arbetet sker ideellt. Vi som jobbar i föreningen är styrelsen, arbetsgrupper, kvartersombuden och de som har övriga förtroendeuppdrag. 

Mer om medlemsområdet
Alla fastighetsägare (villaägare) inom det geografiska upptagningsområdet för medlemskap är mycket välkomna som medlemmar i Enskede Villaägareförening.

Enskede Villaägareförenings medlemsområde omfattar delar av Gamla Enskede och delar av Enskededalen, och tillhör två olika stadsdelsområden (kommundelspolitiska områden), nämligen Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.

Stockholms Stad delas in hierarkiskt genom nyckelkodning av fastigheterna i: stadsområden - församlingar - stadsdelar - sekundärområden - basområden - kvarter.

Indelningen i områden för stadsdelsnämnder (stadsdelsområden) ligger utanför detta system och dessa områden summeras upp från basområden.

Officiella gränser för församlingar och stadsdelar finns på Stockholms stads kartor, t ex "Officiella stockholmskartan" 1:10 000, som bl a tryckts i en speciell upplaga med de då nya stadsdelsnämndsgränserna 1997. Det finns också en motsvarande karta på Stockholm Stads webbplats. Översiktliga kartor över indelningen finns t ex i Statistisk Årsbok för Stockholm.

USK, dvs Utrednings- och StatistikKontoret vid Stockholms Stad kan ge mer information om allt detta. USK sammanställer dessutom utförlig statistik över befolkningen på stadsdels- och basområdesnivå.

Stadsdelen Gamla Enskede består av de fyra sekundärområdena (som också är basområden):

  • Enskede Kyrka (väster om Nynäsvägen och söder om Enskedevägen men norr om Sockenvägen).
  • Svampvägen (öster om Enskedevägen, väster om Nynäsvägen, söder om Sockenvägen och norr om Svedmyraskogen).
  • Sandsborg (bostadsbebyggelsen söder om Sofielundsvägen, öster om Nynäsvägen men väster om tunnelbanespåret, samt kyrkogårdarna (Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården)).
  • Dalen (söder om Sofielundsvägen, öster om Tunnelbanan, väster och norr om Åstorpsringen)

Alla villor i stadsdelen Gamla Enskede ingår i Enskede Villaägareförenings medlemsområde.

Stadsdelen Enskededalen består bara av ett sekundärområde (och basområde), nämligen Enskededalen (söder om Åstorpsringen och Dalgårdsvägen, sydväst om Gränsberget, nordväst om Skattmästarvägen, nord och öster om Kyrkogårdsvägen).

Stadsdelar som gränsar till Gamla Enskede och Enskededalen är Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Skarpnäcks Gård, Gubbängen, Tallkrogen, Svedmyra, Stureby, Enskedefältet, Enskede Gård och Johanneshov.

Av dessa hör Gamla Enskede, Stureby, Enskedefältet, Enskede Gård och Johanneshov till Enskede-Årstas stadsdelsområde (som förvaltas av Enskede-Årstas stadsdelsförvaltning och styrs av Enskede-Årstas stadsdelsnämd), medan Enskededalen, Hammarbyhöjden, Kärrtorp och Skarpnäcks Gård hör till Skarpnäcks stadsdelsområde. Gubbängen, Tallkrogen och Svedmyra tillhör däremot stadsdelsområde Farsta.