Edsbergs villaägareförening bildades 1953 och är en opolitisk sammanslutning, vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av villaägare. Föreningen omfattar ca 75 fastigheter på Baronvägen, Edsbergsvägen, Oxenstiernas väg, Slottsvägen 1-19 + 21, Yxvägen 1-13 (udda nummer), samt Landsnoravägen 23-39 (udda nummer).

Sedan våren 2005 är föreningen ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Parkhistoria

  • Läs mer om Edsbergsparken här.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter. Årsmötet hålls i april. Föreningen har en del materiel för utlåning (läs mer under "Fömåner/Gemensam Materiel"). Vi anordnar sammankomster och fester och kommunicerar med kommunen i frågor som t.ex. tomträtter, väg och mark.

Kontakta gärna någon av oss om du har synpunkter, idéer, information eller om du vill att vi ska ta upp något i föreningen. Styrelsens kontaktuppgifter hittar du här.