Dalarö Villaägarförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Dalarö inom Haninge kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

 

Ordförande

Tiit Vaalundi

Tiit är sedan årsmötet i juni 2010 ordförande i DFF. Han har bott i en
sommarbostad på Dalarö sedan mitten på sextiotalet men har nu byggt en
ny permanentvilla på samma tomt på Mästerlotsens väg 14 som ersättning
för sommarhuset och flyttat ut permanent till Dalarö.

Hans bakgrund är ekonom med chefsbefattningar inom ekonomisektorn.
Har varit ordförande och kassör i villasamfällighet i Västerås i ca 15 år.

Tiit når Du enklast på e-post tiit.vaalundi@telia.com 
eller mobil 076 808 44 06.

Ledamot

Kjell Hedström

Kjell valdes in vid årsmötet i juni 2005. Kjell bor permanent på Dalarö,
på Birger Jarlsvägen vid Amerikaberget. Kjell är mycket intresserad av
att bevara Dalarö som ett levande skärgårdssamhälle året om och
förvaltar vår hemsida.

Kjell når du lättast på 076-777 62 78 eller kjell.g.hedstrom@telia.com

Sekreterare

Lars Palmgren

Lars är föreningens eldsjäl. Lars bär Dalaröfrågor varmt om hjärtat och är
engagerad i det mesta som rör Dalarö.

Lars finns på 08 - 501 51359 och lars.palmgren@yahoo.se

Kassör

Lars-Olof Oldén

Lars-Olof är fastboende på Dalarö och invaldes vid årsmötet 2006.
Lars-Olof anser att Dalarö har en stor potential att utvecklas till ett mycket
attraktivare skärgårdssamhälle för såväl permanentboende som
sommarboende och turister.

Bor på Dalaröhöjden och nås på 070-7391183  
eller lars-olof.olden@tele2.se

Ledamot

Anders Almgård

Anders valdes in på årsmötet 2010. Anders har tidigare under en längre
tid på 1990 talet varit medlem i styrelsen. Anders är sedan 20 år
permanent boende på Dalarö.

Du når Anders på 08-501 505 46 eller anders.almgard@if.se

Ledamot

Kjell-Ove Petersson

Kjell-Ove bor på Smådalarövägen och valdes in i styrelsen 2008.

Kjell-Ove når du via mail peterssonkjellove@gmail.com 

Ledamot

Lena Bielsten

Som f.d. Rektor är Lena speciellt intresserad av barnomsorg och skola
och ungdomsfrågor och du når henne via mail lena@hotellbryggan.se

Suppleant

Örjan Norlin

Örjan bor i Schweitzerdalen och valdes in i styrelsen 2009.
Örjan är DFF’s länk till Schweitzerdalens Tomtägare och du når honom
via mail orjan.n@telia.com