Jonathan Lindgren,
samhällspolitisk expert

Jonathan Lindgren är samhällspolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund med expertkunskap inom kommunala tjänster, landsbygd och småhuslivet. Jonathan hanterar energifrågor, avfalls- och VA-frågor, trivselhotande frågor som invasiva växter – utifrån småhusägarens utgångspunkt. Jonathan ansvarar också för Villaägarnas årliga bokostnadsundersökningar.

Småhusägaren är en förvaltare som i regel gör sitt bästa för att förädla sin bomiljö. Propåer och krav från det offentliga måste utgå från rimlighet och proportionalitet när de ställs gentemot husägaren

– Jonathan Lindgren

Presskontakt

Är du journalist och har pressfrågor? 

Kontakta Jonathan Lindgren.

070 558 69 77
Jonathan.Lindgren@villaagarna.se

Fotograf: Peter Knutson

Ladda ned

Fotograf: Peter Knutson

Ladda ned

Fotograf: Patrik Odemalm

Ladda ned

Fotograf: Peter Knutson

Ladda ned

Fotograf: Peter Knutson

Ladda ned