PixelImage

Mallar & avtal

Mallar & avtal

När du ska bygga hus eller ingå någon form av avtal, ladda ner och använd våra avtalsmallar och exempelavtal. De tillsammans med våra infoskrifter hjälper dig undvika vanliga fallgroppar.

Vill du beställa materialet till självkostnadspris - kontakta info@villaagarna eller ring 010-750 01 00.


Ta även gärna hjälp av våra boendekostnadskalkyler och länklista med bra tips på vart du kan vända dig i olika frågor. I våra exempelavtal ser du vad som bör ingå i ett avtal. Våra mallar hjälper dig också undvika vanliga fällor och problem när du ska anlita hantverkare. 


Beställa hantverkartjänster
- Hantverkarformuläret, skriv ut och använd! 

Hantverkarformuläret 17 
Hantverkarformuläret 17 - ifyllnadshjälp
Hantverkarformuläret 17 -  ändringar och tilläggsarbeten


Anlita hantverkare 
- förifyllda exempelavtal för olika uppdrag
Exempelavtal badrum|Kontraktsbilaga 
Exempelavtal bergvärme|Kontraktsbilaga

Exempelavtal omdränering-fuktskydd | Kontraktsbilaga 
Exempelavtal fönsterbyte | Kontraktsbilaga
Exempelavtal förlikning 
Exempelavtal kök | Kontraktsbilaga
Exempelavtal offertförfrågan 
Exempelavtal takarbete | Kontraktsbilaga 


Bygga och bygga till hus - dokument och avtalmallar- för utskrift

Allmänna bestämmelser ABS 09  | ÄTA ABS 09 
Entreprenadkontrakt ABS 09   


Bygga hus på tomt som ej köps från entreprenör - exempelavtal

Exempelavtal - entreprenadkontrakt ABS 09 - tomten köps ej av entreprenör eller entreprenör närstående

Bygga hus på tomt som köps från entreprenör 
- exempelavtal

Exempelavtal - entreprenadkontrakt ABS 09 - tomt köps av entreprenör eller entreprenör närstående
Exempelavtal - köpekontrakt för tomt från entreprenör som bygger hus


Köp av husbyggsats

Köpeavtal vid konsumentköp av monteringsfärdigt husmaterial AA12 ver 2 
Allmänna avtalsvillkor köp monteringsfärdigt hus AA12 
Produktionskostnadskalkyler nyproduktion småhus 
Kalkylkontroll (xls) | Kalkylkontroll (pdf) 
Produktionskostnadskalkyl (xls)  
Produktionskostnadskalkyl (pdf) 

 


Äldre avtalsmallar Köp av husbyggsats
- använd endast som referens för tidigare ingångna avtal 
Dokumentation om fastighetsrätt

 


Köpa & sälja en fastighet
- dokument och avtalsmallar

Checklista flytt 
Köpebrev 
Köpekontrakt 
Kompletterande klausuler till köpekontrakt 
Köpekontrakt bostadsrätt


Uthyrning av bostad - dokument och avtalsmall 

Hyreskontrakt fritidshus korttid 
Hyreskontrakt uthyrning villa enligt hyreslagen
Hyreskontrakt för uthyrning av villa enligt lag om uthyrning av egen bostad
Hyresöverenskommelse
Inventarieförteckning 


Dokument för samfälligheter
- Lantmäteriets normalstadgar

Stadgar samfällighet - för utskrift
Stadgar samfällighet - redigeringsbar


Övrig bra information och länkar för ditt husägande

Boendekostnadskalkyl 
Länklista lagar och andra rättsliga boregler 
Mall för överklagande av fastighetstaxeringen