Takåsar över villaområde
Takåsar över villaområde

Låt Halmstadborna få friköpa tomträtten till rimliga villkor

Stora höjningar av tomträttshyror och friköpspriser väntar i många kommuner 2024. Den som vill köpa sig fri bör göra det innan dess. Men dessvärre är Halmstad en av landets dyraste kommuner för den som har en tomträtt. Villaägarna uppmanar Halmstads politiker att se över kommunens prissättning så att husägarna kan köpa sig fria.

När taxeringsvärdena på marken stiger höjs friköpspriset, medan tomträttshyran höjs när avtalet skrivs om för nästa period. I år har taxeringsvärdena på marken ökat med i snitt 29 procent för småhus i Halmstad. Den höjningen kommer att kännas rejält i plånboken för de husägare som har en tomträtt i Halmstad.

Och ännu värre lär det bli framåt.

Villapriserna har stigit till rekordnivåer under pandemin över hela landet. Om inget dramatiskt inträffar kommer den prisökningen att slå igenom på småhusens taxeringsvärden vid nästa fastighetstaxering 2024. Och då blir tomträtten ännu dyrare. Villaägarna rekommenderar därför tomträttshavare som vill friköpa för att få tryggare ekonomi framåt att göra det före 2024.

Vi kan redan få en känsla för att höjningarna 2024 blir stora i Halmstad. Taxeringsvärdena ska spegla prisnivån två år före taxeringsåret. Det betyder att taxeringsvärdena 2024 kommer att avgöras av prisnivån i Halmstad 2022 och den vet vi såklart inte.
Men enligt Svensk Mäklarstatistik har småhuspriserna i Halmstad hittills ökat med ytterligare 30 procent sedan 2019, som årets taxeringsvärden ska spegla.
Om småhuspriserna i Halmstad inte faller kraftigt under nästa år väntar alltså stora taxeringsvärdehöjningar 2024, vilket kommer att göra Halmstads tomträtter ännu dyrare.

Nu behöver politiken gripa in.

För att Halmstadsborna ska kunna bo kvar eller köpa sig fria behöver kommunen ändra sin prissättning, som bygger på ett beslut i kommunfullmäktige för nästan 25 år sedan. Kommunens beslut handlar både om friköpspriset och om hyressättningen. Det som gör att tomträtten blir så dyr i Halmstad är att kommunen låter taxeringsvärdena slå igenom betydligt mer än andra kommuner.

Villaägarna såg problemet inför förra valet och drev en kampanj i Halmstad för att få politikerna att ändra beslutet, men den politiska viljan saknades.

Med den prisutveckling vi ser nu finns en uppenbar risk att enskilda hushåll varken kommer att klara en hyreshöjning eller ha råd att köpa marken. Och tvingas sälja. Det kan ni som kommunpolitiker sätta stopp för genom att ändra Halmstads regler. Gör det!

Bosse Björkander, ordförande i Villaägarna Södra Halland

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund