Händer på tagnentbord

För att Du ska kunna få snabb information från oss önskar vi att du som inte lämnat din e-postadress tidigare till riksförbundet eller bytt till ny e-postadress meddelar din e-postadress till villaagarnasodrahalland@gmail.com

Skriv ditt medlemsnummer också.

(givetvis är det frivilligt)

 

/Styrelsen