Årsmötet 2023

Här hittar du info om årsmötet.

Årsmötet för Villaägarna i Kungälvs kommun är genomfört och efter mötet fick vi information om elsituationen och energirådgivning av Mats Danielsson, Energi och Klimatrådgivare från Göteborgs Stads Miljöförvaltning som var mycket uppskattat.

Kungälvs kummun har valt att anlita Göteborg stad för klimat och energirådgivning.

Här hittar ni presentationen från Mats som även informerade om att man kan kontakta dem för frågor eller ett möte som är helt gratis.

 

 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 16 mars 2023 kl. 18:30 i Kvarnstallet, Kungälv.

Föreningen håller stadgeenligt möte och kommer att berätta om dess verksamhet och kommande aktiviteter. Vi bjuder även på tilltugg med dryck, kaffe/te.

Efter mötet får vi information om elsituationen och energirådgivning av Mats Danielsson, Energi och Klimatrådgivare från Göteborgs Stads Miljöförvaltning.

Anmälan om deltagande på årsmötet görs via e-post till leif.groon@gmail.com eller via telefon 0768-119950 senast 12 mars.

Valberedning; Kjell Bjulemar 0709-561386, Lennart Olausson 0730-670223

Dokument för årsmötet.

Dokument:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

På uppdrag av styrelsen för Villaägarna i Kungälvs kommun.

Leif Gröön
Ordförande