Årsmöte 2024

Tisdagen den 19 Mars 2024 kl. 18:30 i Kvarnstallet, Kungälv.

Föreningen håller stadgeenligt möte och kommer att berätta om dess verksamhet och kommande aktiviteter. Vi bjuder även på tilltugg med dryck, kaffe/te.

Efter mötet får vi information från Anticimex om skadedjur och husbesiktning.

Anmälan om deltagande på årsmötet görs via e-post till leif.groon@gmail.com eller via telefon 0768-119950 senast 10 mars.

Valberedning; Kjell Bjulemar 0709-561386, Lennart Olausson 0730-670223

Dokument för årsmötet:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024

På uppdrag av styrelsen för Villaägarna i Kungälvs kommun.

Leif Gröön
Ordförande