Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

ÅRSMÖTE INSTÄLLT på grund av coronavirus.

Efter rekommendationer från förbundsstyrelsen i Villaägarnas Riksförbund ställer Villaägarna i Kungälvs kommun in Årsmötet som skulle hållas den 26 mars.

Vi återkommer med information om när vi kan ha årsmötet men dokument för årsmötet finns nedan.

Dokument:
Dagordning
Förslag till stadgeändring
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Revisionsberättelse

På uppdrag av styrelsen för Villaägarna i Kungälvs kommun.

Leif Gröön
Ordförande